Polska Akademia Zdrowia

Rada Programowa PAZ

Przewodniczący Rady Programowej:

- Marek Wawrzeńczyk -

Marek Wawrzenczyk - absolwent WSHiP w Warszawie oraz Politechniki Radomskiej. Od wielu lat propagator zdrowego stylu życia, autor wielu artykułów i publikacji w pismach branżowych. Doświadczony organizator, menadżer i szkoleniowiec. Twórca krajowych i międzynarodowych struktur menadżerskich.

 

Członkowie:

 

 

- Alina Joél -

Alina Joél - absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekonomii we Frankfurcie nad Menem i dietetyki w Monachium. Pełni rolę Dyrektora Regionalnego w Akunie. Od 1989 żyje w Niemczech. Jest prezesem Spółki Embed Enterprise w Polsce i Embed Enterprise GbR w Niemczech. Firmy produkują i wprowadzają na rynek europejski innowacyjne, przyjazne środowisku materiały budowlane, proponując nowe, trwałe i ekologiczne rozwiązania w gospodarce budowlanej, ogrodniczej i wellness. „W pierwszej połowie życia poświęcamy nasze zdrowie na zdobywanie pieniędzy. W drugiej połowie życia poświecamy zdobyte pieniądze na odzyskanie zdrowia“. Ten cytat Voltaire’a zmienił jej podejscie do życia. Od lat promuje niemiecką metodę odżywiania „metabolic balance®“, która nie tylko pomaga uzyskać i utrzymać zdrową wagę, ale przede wszystkim koncentruje się na wyrównaniu przemiany materii, optymalnej gospodarce hormonalnej i poprawie dolegliwości i schorzeń, które są często konsekwencją syndromu metabolicznego. Młody, zdrowy wygląd, witalność, kondycja, zdrowie fizyczne i psychiczne to efekt naszego własnego zaangażowania, świadomości i odpowiedzialności - nie metryki!

 

- Jakub Karp -

Jakub Karp - posiada wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne zdobyte na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie w Huddersfield – Administracja i Zarządzanie Biznesem. Ukończył dwa kierunki studiów podyplomowych – Matematyka w finansach oraz Zarządzanie finansami strategicznymi. Od 2013 roku zaangażowany w organizację imprez cyklicznych i okazjonalnych o zasięgu regionalnym organizowanym przez NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego. W latach 20011-2014 był koordynatorem dwóch projektów FIO realizowanych przez Stowarzyszenie Czas na Pomoc w Oleszycach o wartości ponad 100 tys. PLN. Od roku 2009 pracował w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na stanowiskach, specjalisty ds. realizacji projektów UE, specjalisty ds. rekrutacji, specjalisty ds. finansowych. Od 2012 roku jest koordynatorem projektów realizowanych przez RARR S.A. w ramach POKL. W latach 2011-2013 był koordynatorem projektu międzynarodowego „Capacity Development for Cluster Managers” finansowanego ze środków Ramowego Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności. Od 2008 roku działa w organizacjach obywatelskich. Ponadto pracuje dla organizacji międzynarodowych European Foundation for Cluster Excellence jako tutor – opiekun naukowy oraz European Secretariat for Cluster Analysis jako ekspert ds. benchmarkingu. Posiada certyfikaty potwierdzające międzynarodowe kwalifikacje w zakresie zarządzania.

 

- dr inż. Sylwia Dziedzic-

Dr inż. Sylwia Dziedzic – jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej. Na przestrzeni wielu lat prowadziła badania z zakresu środowiskowych, ekonomicznych i społecznych aspektów rolnictwa ekologicznego oraz żywności najwyższej jakości. Zajmowała się również badaniami dotyczącymi świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jest ekspertem z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem regionu, wiele prac naukowych poświęciła zagadnieniom ekoinnowacyjności oraz biogospodarki.

 

- dr Michał Mularczyk - 

Lek. Michał Mularczyk - dietetyk oraz internista, który przez ponad 20 lat pracował jako kardiolog interwencyjny w wielu (nie tylko) warszawskich szpitalach. W wieku szkolnym trenował pływanie (był nawet wicemistrzem Warszawy). Dzięki czemu zrozumiał - jak szkodliwy może być sport uprawiany wyczynowo. Plusem treningów było zahartowanie się w boju ze swoimi słabościami. W 1994r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie (Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W 2016 skończył studia dietetyczne. Od 1996r jego pasją, oprócz kardiologii interwencyjnej, było żywienie człowieka. Obecnie zajmuje się leczeniem chorób cywilizacyjnych oraz ich zapobieganiem (z niezłym efektem). Ponieważ zrozumiał, jak ważną częścią życia jest wypoczynek (nie tylko aktywny) – zakończył pracę w szpitalach oraz przestał dyżurować… Obecnie wraz z żoną i synem wiodą szczęśliwe życie rodzinne... Kilka lat po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych napisał książkę „Dieta bez wyrzeczeń”, nakład wyczerpany (2002r.).