Polska Akademia Zdrowia

Katedry

Wykaz Katedr Polskiej Akademii Zdrowia

KATEDRA DS. EDUKACJI SPOŁECZNEJ NA RZECZ ZDROWIA

 

SZEF KATEDRY:

- dr Michał Mularczyk - 

Lek. Michał Mularczyk - dietetyk oraz internista, który przez ponad 20 lat pracował jako kardiolog interwencyjny w wielu (nie tylko) warszawskich szpitalach. W wieku szkolnym trenował pływanie (był nawet wicemistrzem Warszawy). Dzięki czemu zrozumiał - jak szkodliwy może być sport uprawiany wyczynowo. Plusem treningów było zahartowanie się w boju ze swoimi słabościami. W 1994r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie (Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W 2016 skończył studia dietetyczne. Od 1996r jego pasją, oprócz kardiologii interwencyjnej, było żywienie człowieka. Obecnie zajmuje się leczeniem chorób cywilizacyjnych oraz ich zapobieganiem (z niezłym efektem). Ponieważ zrozumiał, jak ważną częścią życia jest wypoczynek (nie tylko aktywny) – zakończył pracę w szpitalach oraz przestał dyżurować… Obecnie wraz z żoną i synem wiodą szczęśliwe życie rodzinne... Kilka lat po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych napisał książkę „Dieta bez wyrzeczeń”, nakład wyczerpany (2002r.).

 

CZŁONKOWIE KATEDRY:

- Dr Alicja Olma - 

Lek. med. Alicja Olma - Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej. Od 40 lat jako lek.med. o specjalizacji pediatra, irydolog oraz lekarz medycyny ekologicznej łączę medycynę akademicką z medycyną alternatywną. Jestem pasjonatką dobrej suplementacji, poszukując najlepiej sprawdzających się rozwiązań w profilaktyce zdrowia. Jako lekarz staram się za wszelką cenę wyprzedzić chorobę wczesną diagnostyką oraz edukacją prowadząc wykłady i szkolenia na temat zdrowia w myśl zasady Żyj Świadomie.
 

- Sebastian Sarnowicz - info@sygnaturazdrowia.pl

Sebastian Sarnowicz - od ponad 17 lat zgłębia zagadnienia związane z naturalnymi technikami leczenia oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Jest autorem strony www.sygnaturazdrowia.pl na której publikuje artykuły oraz nowości ze świata medycyny naturalnej. Prowadzi szkolenia oraz indywidualne konsultacje. Certyfikowany konsultant Medycyny Komórkowej II stopnia.

 

Marta Dul - 

Marta Dul - Dietetyk, Naturoterapeuta, Trener oddychania przeponowo-relaksacyjnego RSA Biofeedback, Life Couch EFT - techniki wolności emocjonalnej. Prowadzę klientów holistycznie : doradztwo żywieniowe, ziołolecznictwo, suplementacja, praca z oddechem, emocjami, energetyką. Zainteresowania : medycyna św Hildegardy, nowa medycyna germańska, feng shui, bioenergetyka człowieka. Prowadzę wykłady, spotkania tematyczne dotyczące zdrowia, współpracuję z lekarzami, farmaceutami, naturoterapeutami. Jestem właścicielką Poradni Prozdrowotnej Harmonia i sklepu internetowego ze zdrową żywnością i suplementami WITNATURA.

 

KATEDRA DS. EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI

 

SZEF KATEDRY:

- dr inż. Sylwia Dziedzic-

Dr inż. Sylwia Dziedzic – jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej. Na przestrzeni wielu lat prowadziła badania z zakresu środowiskowych, ekonomicznych i społecznych aspektów rolnictwa ekologicznego oraz żywności najwyższej jakości. Zajmowała się również badaniami dotyczącymi świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jest ekspertem z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem regionu, wiele prac naukowych poświęciła zagadnieniom ekoinnowacyjności oraz biogospodarki.

 

KATEDRA DS. NAUKOWO - BADAWCZYCH

 

SZEF KATEDRY:

- dr hab. Jolanta Panasiuk -

dr hab. Jolanta Panasiuk - Prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji. Jest autorką monografii "Afazja a interakcja. Wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Lublinie i w innych ośrodkach naukowych kształcących logopedów. Jako prelegent uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Przez dwie kadencje (2002-2008) pełniła i od 2014 roku ponownie przyjęłam obowiązki Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, uczestniczyłam w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący dziś program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia, a od 2012 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii. Działa w kilku towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi,a za osiągnięca naukowe w 2014 roku otrzymałam nagrodę Premiera Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Lek. n. med. - Bernadetta Głębicka - 

Lek. n. med. Bernadetta Głebicka - Absolwentka Studiów Podyplomowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorantka Wydziału Fizjologii Człowieka Gdańskiej Akademii Medycznej.
Naukowiec. Psychofizjolog – diagnosta. Dyplomowany homeopata. Zajmuje się interwencją kryzysową. Posiada stopień mistrzowski w dziedzinie naturopatii. Dyplomowany homeopata. Psychoterapeuta i neuropsycholog kliniczny, specjalista w dziedzinie traumy, trener Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychofizjolog. Propaguje diagnostykę i leczenie metodą biofizykalną. Prowadzi psychoterapię ukierunkowaną na pomoc ofiarom przemocy domowej, wypadków komunikacyjnych, katastrof przemysłowych i kataklizmów naturalnych. Specjalizuje się również w pomocy w adaptacji do starości, śmierci oraz choroby i kalectwa. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na holistyczne uwarunkowania przyczyn powstawania chorób fizycznych i zaburzeń psychicznych. Od lat zajmuje się promocją zachowań prozdrowotnych podnoszących jakość życia. Jest założycielką Centrum Medycyny Integracyjnej Thymus - Med Bernadetty Głębickiej, z którym współpracę nawiązują nie tylko specjaliści z różnych dziedzin medycyny, ale również z innych dziedzin nauki. Szczególnie spektakularne rezultaty osiąga pomagając osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychosomatycznych, chorób układu pokarmowego, traumy i zaburzeń posttraumatycznych, chorób autoimmunologicznych, zaburzeń odporności u dzieci, alergii i otyłości oraz uzależnień. Metody stosowane przez nią stały się magnesem przyciągającym do niej pacjentów z terenu całej Polski widzących w proponowanych przez nią metodach szansę na to, aby pokonując dolegliwości stali się nie tylko zdrowszymi, ale również silniejszymi i szczęśliwymi osobami. Jej hobby to fizyka kwantowa, w wolnym czasie jest instruktorką jazdy konnej.
 

 

KATEDRA DS. SPORTU I REKREACJI

 

SZEF KATEDRY:

 

KATEDRA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

 

SZEF KATEDRY:

- Jakub Karp -

Jakub Karp - posiada wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne zdobyte na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie w Huddersfield – Administracja i Zarządzanie Biznesem. Ukończył dwa kierunki studiów podyplomowych – Matematyka w finansach oraz Zarządzanie finansami strategicznymi. Od 2013 roku zaangażowany w organizację imprez cyklicznych i okazjonalnych o zasięgu regionalnym organizowanym przez NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego. W latach 20011-2014 był koordynatorem dwóch projektów FIO realizowanych przez Stowarzyszenie Czas na Pomoc w Oleszycach o wartości ponad 100 tys. PLN. Od roku 2009 pracował w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na stanowiskach, specjalisty ds. realizacji projektów UE, specjalisty ds. rekrutacji, specjalisty ds. finansowych. Od 2012 roku jest koordynatorem projektów realizowanych przez RARR S.A. w ramach POKL. W latach 2011-2013 był koordynatorem projektu międzynarodowego „Capacity Development for Cluster Managers” finansowanego ze środków Ramowego Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności. Od 2008 roku działa w organizacjach obywatelskich. Ponadto pracuje dla organizacji międzynarodowych European Foundation for Cluster Excellence jako tutor – opiekun naukowy oraz European Secretariat for Cluster Analysis jako ekspert ds. benchmarkingu. Posiada certyfikaty potwierdzające międzynarodowe kwalifikacje w zakresie zarządzania.

 

KATEDRA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

SZEF KATEDRY:

- Alina Joél -

Alina Joél - absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekonomii we Frankfurcie nad Menem i dietetyki w Monachium. Od 1989 żyje w Niemczech. Jest prezesem Spółki Embed Enterprise w Polsce i Embed Enterprise GbR w Niemczech. Firmy produkują i wprowadzają na rynek europejski innowacyjne, przyjazne środowisku materiały budowlane, proponując nowe, trwałe i ekologiczne rozwiązania w gospodarce budowlanej, ogrodniczej i wellness. „W pierwszej połowie życia poświęcamy nasze zdrowie na zdobywanie pieniędzy. W drugiej połowie życia poświecamy zdobyte pieniądze na odzyskanie zdrowia“. Ten cytat Voltaire’a zmienił jej podejscie do życia. Od lat promuje niemiecką metodę odżywiania „metabolic balance®“, która nie tylko pomaga uzyskać i utrzymać zdrową wagę, ale przede wszystkim koncentruje się na wyrównaniu przemiany materii, optymalnej gospodarce hormonalnej i poprawie dolegliwości i schorzeń, które są często konsekwencją syndromu metabolicznego. Młody, zdrowy wygląd, witalność, kondycja, zdrowie fizyczne i psychiczne to efekt naszego własnego zaangażowania, świadomości i odpowiedzialności - nie metryki!

 

KATEDRA DS. TELEINFORMATYKI I MULTIMEDIÓW

 

SZEF KATEDRY:

 

 

CZŁONKOWIE KATEDRY:

 

Maciej Maciejewski -

Maciej Maciejewski - jest dziennikarzem, publicystą, entuzjastą przedsiębiorczości i biznesu, zwłaszcza nowego trendu, jakim jest network marketing (marketing sieciowy, MLM). Założyciel i redaktor naczelny „Network Magazynu” (www.networkmagazyn.pl), jedynego w Polsce, niezależnego pisma dla sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Współtwórca pierwszego na świecie „Klubu TOP Liderów MLM”, w którego skład wchodzi grupa najprężniej działających w marketingu sieciowym, rzetelnych i etycznych liderów ze znanych i poważanych firm, reprezentujących dziedzinę MLM w Polsce. Twórca niezależnego projektu medialnego GRUPA MLM, w którego skład obecnie wchodzą: drukowane pismo i portal internetowy „Network Magazyn”, portal społecznościowy Networkio.eu, wideo-konferencyjny  NetworkTV, jednostka szkoleniowo-konsultingowa Akademia MLM, e-sklep Leadershop.pl oraz blogi Biznesfa i Sekrety DS/MLM. Więcej informacji w tym miejscu: www.grupamlm.pl

 

- Krzysztof Mencel -

Krzysztof Mencel - Współwydawca magazynu o ekologicznym i zdrowym stylu życia E!stilo. Trener programów rozwoju personalnego dla firm i osób indywidualnych, coach zdrowia, pasjonat ekomedycyny i ekofitness, znawca naturalnych terapii zdrowotnych. Od 20 lat poszukuje harmonii w życiu, recepty jak połączyć sferę biznesu ze zdrowym stylem życia i rodziną. Twórca i promotor innowacyjnej metody „10 kroków do idealnego zdrowia”.