Polska Akademia Zdrowia

Zostań Członkiem

Zostań Członkiem Polskiej Akademii Zdrowia

Link do filmu instruktażowego jak zostać członkiem i jak sie zarejestrować:
 
1. Otrzymujesz unikatowy certyfikat z indywidualnym numerem jako członek Akademii.
 
2. Będziesz miał wpływ na tworzenie programu Polskiej Akademii Zdrowia.
 

3. Będziesz brać aktywny udział w realizacji programu Akademii.

4. Będziesz współtworzyć oddziały Polskiej Akademii Zdrowia na terenie kraju i za granicą.

5. Będziesz mieć dostęp do materiałów, publikacji, ekskluzywnych wywiadów z wybitnymi specjalistami współpracującymi z Akademią.

 
6. Masz możliwość współorganizowania spotkań na swoim terenie z autorytetami z dziedzin takich jak: ekologia, odżywianie,
    profilaktyka chorób, sport i rekreacja.
 
7. Będziesz mieć wpływ na współtworzenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego o tematyce "Zdrowy styl życia".
 
8. Będziemy razem z Tobą mieć wpływ na wybór produktów, które będą podlegać analizie w naszym laboratorium
    (surowców rolnych, produktów spożywczych, opakowań i materiałów do kontaktów z żywnością, chemii gospodarczej,
     kosmetyków, zabawek itp.).
 
9. Będziesz miał możliwość wskazania osób niepełnosprawnych, którym można udzielić pomocy w ramach celów statutowych Akademii.
 
10. Będziesz mógł podejmować inicjatywy na rzecz organizacji wolontariatu na swoim terenie.
 
11. Polska Akademia Zdrowia jest stowarzyszeniem "Non Profit". Budżet swój opierać będzie głównie na składkach.
      Składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie - osoba prywatna) lub jako firma 100 zł miesięcznie
      (1200 zł rocznie - firma) w całości przeznaczona będzie na działalność statutową.
      Numer konta bankowego: 75 8642 1126 2012 1142 4048 0001. Poniżej dane do przeleu.
      Opłata składki regulowana jest w systemie rocznym.
 
12. Jako członek Akademii będziesz miał możliwość korzystania z programów lojalnościowych, rabatów, promocji oraz
      specjalnych ofert dedykowanych tylko dla członków Polskiej Akademii Zdrowia.

 

Link do formularza rejestracji - http://www.paz.org.pl/deklaracjaprzystapienia/zarejestruj.html

Dane do polecenia przelewu:

nazwa odbiorcy: Polska Akademia Zdrowia

                           35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 11B

numer konta:      75 8642 1126 2012 1142 4048 0001

kwota:                 120 zł (osoba prywatna) lub 1200 zł (firma)

wpłacający (np): Jan Kowalski

                            00-001 Bukowo, ul. Kwiatowa 24/1

tytułem:               składka roczna za rok ...(np. 2014 lub 2014/15)

WPŁATY Z KONT ZAGRANICZNYCH W OBCEJ WALUCIE:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

ul. Mickiewicza 7

38-500 Sanok

PL 75 8642 1126 2012 1142 4048 0001

SWIFT: POLUPLPR

W przypadku darowizn proszę o wpisanie w tytule przelewu: "darowizna".

Opłać składkę lub przekaż darowiznę

 

 

UWAGA:

Po rejestracji nowego członka Akademii konto zostanie aktywowane  po zaksięgowaniu składki.

Składkę członkowską prosimy wpłacić w terminie 30 dni od daty rejestracji.

Składka jest opłacana za rok z góry.

 

Po tym terminie konto zostanie usunięte.

Okres trwania członkostwa liczony jest od daty rejestracji na okres 12 miesięcy.