Polska Akademia Zdrowia

Rada Naukowa PAZ

Przewodniczący Rady Naukowej:

 

Członkowie:

- prof. dr hab. Iwona Wawer -

Prof. dr hab. IWONA WAWERchemik, profesor nauk farmaceutycznych. Zajmuje się chemią fizyczną, a więc dyscypliną wykorzystującą metody fizyki w badaniach związków chemicznych. Autorka lub współautorka ponad 150 publikacji naukowych, kilku książek oraz portalu www.naukadlazdrowia.pl. Prezes Zarządu  Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

 

- dr n. med. Witold Furgał -

dr n. med. Witold Juliusz Furgał - Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Specjalista I° chorób wewnętrznych, Specjalista II° rehabilitacji medycznej, Specjalista II° medycyny sportowej, Specjalista II° z organizacji i zarządzania w służbie zdrowia. 2 -krotny laureat Nagrody Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w organizacji ochrony zdrowia. Od 1980 roku Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Medycyny Sportowej. Współpracownik kadr narodowych judo, la, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa stołowego. Autor i współautor prac z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji.

 

- prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz

prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz - Polski pedagog, profesor zwyczajny doktor habilitowany pedagogiki, specjalność teoria wychowania, tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1999 roku. Członek Komitetu Badań Pedagogicznych PAN. W swojej działalności naukowej zajmuje się pedagogiką, teorią wychowania, psychologią, filozofią i genetyką. Twórca pedagogiki holistycznej i teorii nieśmiertelności genetycznej.