Polska Akademia Zdrowia

Rekomendacje

Rekomendacja Polskiej Akademii Zdrowia to gwarancja wysokiej jakości  i bezpieczeństwa produktu. Producenta danego wyrobu cechuje troska o takie wartości jak: wysoka jakość,  dbałość o  środowisko i  promowanie zdrowego  stylu życia. Sam produkt podlega ocenie pod względem ekologicznym, zdrowotnym i przydatności konsumpcyjnej. 
Produkty rekomendowane przez PAZ:
- wyróżniają się wysoką jakością składników 
- posiadają szczególne cechy potwierdzone stosownymi badaniami i certyfikatami 
- są odpowiednie dla szerokiej grupy konsumentów, włączając konsumentów z nietolerancją pokarmową.
 
Rekomendowane przez PAZ produkty zostają wyróżnione logotypem Polskiej Akademii Zdrowia.
Powoływanie się na autorytet PAZ w działaniach promocyjnych i marketingowych możliwe jest na zasadach ustalonych w indywidualnie zawieranych umowach.

Wzór załącznika