Polska Akademia Zdrowia

Misja, cele, zadania

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój gospodarki. Na skutek działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych, które są niebezpieczne  dla środowiska i ludzi. Zanieczyszczone są zarówno powietrze,woda jak i gleba. W masowo produkowanej żywności jest dużo dodatków syntetycznych takich jak: utrwalacze, barwniki, konserwanty. Intensywny rozwój technologiczny (samochody, samoloty, komputery, telefony) spowodował, że nasza aktywność fizyczna jest coraz mniejsza. Ciągła pogoń za polepszeniem warunków ekonomiczno-społecznych, stawianie przed sobą wygórowanych wyzwań  skutkuje brakiem czasu na relaks i odprężenie, co w konsekwencji prowadzi do procesów stresogennych. Wszystkie wymienione czynniki mają ogromny wpływ na stan naszego zdrowia oraz jakość życia.

W związku z powyższym powstała idea powołania Stowarzyszenia non profit pod nazwą „Polska Akademia Zdrowia”. 

            Celem PAZ jest upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia, podnoszenie jakości życia, kultury fizycznej, sportu,

krajoznawstwa i wypoczynku oraz ochrona i promocja zdrowia, ekologia, a także edukacja w tych dziedzinach, a w szczególności:

- stworzenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego, promującego zdrowy styl życia oraz rejon Podkarpacki jako jeden z najczystszych

  regionów Europy.  

- cykl wykładów prowadzonych przez autorytety w danych dziedzinach (od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku)

              - propagowanie prawidłowego żywienia i zdrowej naturalnej żywności

              - stworzenie nowoczesnego, niezależnego laboratorium do badania i analizy surowców  rolnych, produktów spożywczych,

                opakowań i materiałów do kontaktów z żywnością, chemii  gospodarczej, kosmetyków, zabawek itp.

              - działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

              - promocja i organizacja wolontariatu;

- współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Instytucjami o podobnym charakterze

Zapraszamy do współpracy osoby oraz instytucje, które wspólnie z Polską Akademią Zdrowia chciałyby mieć wpływ na poprawienie jakości naszego życia.