Polska Akademia Zdrowia

Zasady udzielania rekomendacji

Proces rekomendacji

  1. Złożenie wniosku wraz z wykazem i opisem produktów zgłoszonych do otrzymania rekomendacji PAZ, w tym:
    •     wskazanie ich szczególnych właściwości,
    •     załączniki: badania, certyfikaty, wzory etykiet itp.
  2. Ocena wniosku i zgłoszonych produktów przez PAZ. PAZ może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty, w uzasadnionych przypadkach przeprowadza audytu u producenta.
  3. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu rekomendacji PAZ.
  4. Umowa określająca warunki rekomendacji.